Build #70

Code commits

cdap-guides/cdap-mapreduce-guide

 • Denton Liu <liu.denton+github@gmail.com>

  Denton Liu <liu.denton+github@gmail.com> db699337bb2a6f696ebde923faa8c98c4257de93

  Merge pull request #40 from cdap-guides/feature/bump-4.1.0-SNAPSHOT
  Bump CDAP version to 4.1.0-SNAPSHOT

 • Denton Liu

  Denton Liu 157fc7b1a11cd007166bae4c768b138f6cbab510

  Bump CDAP version to 4.1.0-SNAPSHOT

  • pom.xml (version 157fc7b1a11cd007166bae4c768b138f6cbab510)