Build #879

Build: #879 failed Child of CDAP-DRC-4835

Code commits

caskdata/cdap

 • Terence Yim <885032+chtyim@users.noreply.github.com>

  Terence Yim <885032+chtyim@users.noreply.github.com> d128e2972008a7d008042116a63a6d8156537f4c

  Merge pull request #12014 from cdapio/feature/CDAP-16509-strucuted-record-footprint
  (CDAP-16509) Improve StructuredRecord memory footprint

 • Terence Yim

  Terence Yim 5206fefbaf561563f4070e059975503072222669 m

  (CDAP-16509) Improve StructuredRecord memory footprint
  - Added a schema cache for StructuredRecord

  • cdap-api-common/src/main/java/io/cdap/cdap/api/data/format/LRUCache.java (version 5206fefbaf561563f4070e059975503072222669)
  • cdap-api-common/src/main/java/io/cdap/cdap/api/data/format/StructuredRecord.java (version 5206fefbaf561563f4070e059975503072222669)
  • cdap-api-common/src/test/java/io/cdap/cdap/api/data/format/LRUCacheTest.java (version 5206fefbaf561563f4070e059975503072222669)